Oyuncu KişilikleriFootball Manager oyununda her futbolcunun maçtaki performansını, medyayla ilişkisini, kulüpteki mutluluğunu, antrenmandaki çabasını, takım arkadaşları ve menajeriyle ilişkisini etkileyen gizli kişilik özellikleri vardır. Kişilik çeşitleri de bu kişilik özellikleri kombinasyonlarıyla oluşur.Bu gizli kişilik özellikleri; Hırs(Ambition), Tartışma (Controversy), Sadakat (Loyalty), Baskı (Pressure), Profesyonellik (Professionalism), Sportmenlik (Sportsmanship) ve Mizaç (Temperament) özellikleridir. Bu gizli özelliklerle beraber Kararlılık ve Liderlik zihinsel özellikleri, oyuncunun kişilik tanımlamasını ve medyaya karşı tutumunu belirler. Bu bilgiler oyuncu profilinin genel bakış menüsünde bilgi sekmesinde yer alır. FM 2015'te oyuncuların kişilikleri kadro kurarken de dikkat edilmesi gereken bir bilgidir.


Oyuncu Kişiliğinin belirlenmesi
Bir oyuncunun kişiliğini, sadece profilindeki kişilik ve medyaya karşı tutumu bilgileriyle değil, belli durumlara nasıl tepki verdiğini de inceleyerek belirleyebilirsiniz. Bu durumlar; takım konuşmaları, birebir konuşmalar, medyaya yaptığı açıklamalar veya onun hakkında yapılan açıklamalara tepkisi olarak sıralanabilir. Yine bilgi sekmesinde yer alan "mutluluk" kısmını takip ederek kişiliği hakkında ipuçları yakalayabilirsiniz. Ek olarak; maç sırasına "Beden Dili" menüsünü açıp takip ederek de oyuncu kişiliği hakkında ipuçları bulabilirsiniz.

Kadro Kişiliği
Football Manager 2015'de kadronuzun kişilik tanımlaması, Kulüp menüsünün Genel bölümünde görünür. Bu değer, oyuncularınızın Profesyonellik, Hırs ve Sadakat özelliklerinin yanında Kararlılık (azim) özelliğinin de etkisiyle belirlenir ve en yüksek olan değere göre isim alır.

Kişilik Özellikleri
 • Hırs: Oyuncunun başarıya ne kadar ulaşmaya istekli olduğunu belirler. Hırslı oyuncular daha çabuk gelişim göstermeye meğillidirler ama aynı zamanda düşük ligdeki bir takımdan veya az başarılı bir takımdan ayrılmayı daha çabuk isterler. Bu yüzden moralleri diğer oyunculara göre daha çabuk düşebilir. Yüksek hırslı oyuncularla kontrat yaparken de maddelere dikkat etmek gereklidir.
 • Tartışma: Oyuncunun medyada ne kadar açık sözlü olduğunu belirler. Bu özelliği yüksek oyuncular medyada lafını esirgemez ve uyguladığınız metodlardan memnun olmadıklarında bunu herkesin gözü önünde eleştirmekten kaçınmazlar. Bu özelliği yüksek olan oyuncuları mümkün olduğunca takımdan uzak tutmaya özen göstermek faydalı olacaktır.
 • Sadakat: Oyuncunun mevcut kulübünde ne kadar çok kalmak istediğini gösterir. Daha büyük takımlara gitme istekleri, daha yüksek maaş alamadıkları için mutsuz olma eğilimleri çok düşük olur. Yüksek sadakat değeri olan oyuncuların idare edilmesi de kolaydır.
 • Baskıya Dayanıklılık: Oyuncunun zorlu durumları nasıl idare edeceğini belirler. Rakip menajer onun hakkında yorum yaptığında, eleştirildiklerinde, formları düşük olduğunda, kümeden düşme mücadelesi verdiklerinde bu baskılara nasıl tepki verecekleri baskıya dayanıklılık özelliğine bağlıdır. Bu değeri yüksek olan oyuncular, zor durumlara daha iyi tepkiler verirler.
 • Profesyonellik: Oyuncunun ne kadar çalışkan olduğunu ve genel davranış biçiminin nasıl olduğunu belirler. Profesyonellik özelliği yüksek futbolcular, saha içinde ve saha dışında örnek bir davranış sergilerler. Yoğun antrenman programlarından mutsuz olma eğilimleri çok düşüktür. Yaşlandıklarında ve zirve noktasına ulaştıklarnda; yeteneklerinin düşüşü yavaş olur, değerlerini diğer oyunculara göre daha uzun süre korurlar. Oyuncunun bu değeri yüksekse maç sırasında profesyonel bir beden dili gösterir. Ayrıca fizyoterapistiniz antrenman raporlarında oyuncuların profesyonelliklerinden bahsedebilirler. Bu da oyuncunun yüksek profesyonellik özelliği olduğunu gösterir.
 • Sportmenlik: Oyuncunun maçlarda ne kadar etik davranacağını belirler. Bu özelliği yüksek olan oyuncuların maç sırasında daha iyi davranışlar sergilerler. Örneğin rakip futbolcu sakatlandığında topu dışarı atarlar.
 • Huy: İşler aleyhine gittiğinde oyuncunun ne kadar disiplinli davranacağını belirler. Bu özelliği yüksek olan oyuncular, faul yapıldığında veya hakem takım aleyhine karar vermeye başladığında kontrolden çıkıp oyun disiplininden kopmazlar. Maç sırasında vücut dili çok çabuk sinirli hale gelen oyuncuların bu özellik değeri zayıf demektir. 


KİŞİLİK ÇEŞİTLERİ: Oyuncu kişilikleri; pozitif, negatif ve nötr oyuncu kişiliği olmak üzere üç gruba ayrılır. Pozitif Kişilikler içinde yer alan Resolute ve Determined çevirisi yapılırken ikisi de "Kararlı" olarak kaydedilmiş. Bu yüzden kişiliği Kararlı olan futbolculardan emin olmak için İngilizcesini kontrol etmek isteyebilirsiniz.

1- Pozitif Kişilikler
 • Örnek Teşkil Eden (Model Citizen): çok iyi-mükemmel derecede hırs, kararlılık, sadakat, baskıya dayanıklılık, profesyonellik, sportmenlik ve huy
 • Mükemmelliyetçi (Perfectionist): çok iyi-mükemmel derecede hırs, kararlılık ve profesyonellik, ama oldukça zayıf-iç karartıcı seviyede huy
 • Kararlı (Resolute): iyi-mükemmel seviyeleri arasında kararlılık ve profesyonellik, ama baskıya dayanıklılık iyiden yukarıda bir değerde değil.
 • Örnek Profesyonel (Model Professional): Mükemmel derecede profesyonellik ve en az ortalama Huy özelliği.
 • Profesyonel (Professional): Çok iyi derecede profesyonellik ve en az ortalama seviyede Huy
 • Oldukça Profesyonel (Fairly Professional): iyi-mükemmel arası Profesyonellik, ama oldukça iyi seviyesinden daha düşük bir Kararlılık özelliği
 • Heyecanlı (Spirited): iyi-mükemmel arası Baskıya dayanıklılık ve en az ortalama Profesyonellik ve Huy, ama Sportmenlik oldukça iyi seviyesinden düşük ve iyi'den düşük Profesyonellik
 • Çok Azimli (Very Ambitious): mükemmel seviyede Hırs, ama oldukça zayıf-iç karartıcı seviyede Kararlılık
 • Azimli (Ambitious): iyi-çok iyi arası Hırs, ama iç karartıcı-oldukça zayıf dereceler arası Sadakat ve iyi derecesinin altında Kararlılık
 • Oldukça Hırslı (Fairly Ambitious): iyi-mükemmel arası Hırs, ama oldukça iyi seviyesinden düşük Kararlılık özelliği.
 • Çalışkan (Driven): Mükemmel derecede Kararlılık ve en az ortalama Hırs
 • Kararlı (Determined): Çok iyi derecede Kararlılık ve en az ortalama Hırs
 • Oldukça Azimli (Fairly Determined): iyi-mükemmel arası Kararlılık, iyi seviyesinin altında Baskıya Dayanıklılık ve oldukça iyi seviyesinin altında Profesyonellik
 • Karizmatik Lider (Charismatic Leader): çok iyi-mükemmel arası Liderlik, Sportmenlik ve Huy
 • Doğuştan Lider (Born Leader): Mükemmel derecede Kararlılık ve Liderlik
 • Lider (Leader): Mükemmel derecede Liderlik
 • Demir İradeli (Iron Willed): mükemmel derecede Baskıya Dayanıklılık ve iyi-mükemmel arası Kararlılık özelliği.
 • Sağlıklı (Resilient): çok iyi derecede Baskıya Dayanıklılık ve iyi-mükemmel arası Kararlılık


2- Negatif Kişilikler
 • Tembel (Slack): iç karartıcı derecede profesyonellik ve oldukça zayıf-iç karartıcı arası Kararlılık özelliği (sadece yeni nesil oyuncularda)
 • Gayri Ciddi (Casual): çok zayıf Profesyonellik ve oldukça zayıf-iç karartıcı seviede Kararlılık özelliği(sadece yeni nesil oyuncularda)
 • Huy (Temperamental): çok zaıf- iç karartıcı derecede Huy ve ortalama-iç karartıcı arası profesyonellik özelliği (sadece yeni nesil oyuncularda)
 • Azimsiz (Unambitious): çok zayıf- iç karartıcı seviyeleri arası Hırs, ama en az ortalama seviyede Sadakat (sadece yeni nesil oyuncularda)
 • Kolay Bezen (Easily Discouraged): iç karartıcı seviyede Kararlılık, oldukça zayıf- iç karartıcı arası Hırs ve iyi seviyesinin altında Sportmenlik (sadece yeni nesil oyuncularda)
 • Kararlılığı Düşük (Low Determination): çok zayıf Kararlılık, oldukça zayıf-iç karartıcı arası Hırs ve iyi seviyesinden düşük Sportmenlik (sadece yeni nesil oyuncularda)
 • Yüreksiz (Spineless): iç karartıcı Baskıya Dayanıklılık, oldukça zayıf-iç karartıcı arası Kararlılık ve iyi seviyesinin altında Sportmenlik (sadece yeni nesil oyuncularda)
 • Kendine İnancı Düşük (Low Self-Belief): çok zayıf Baskıya Dayanıklılık, oldukça zayıf-iç karartıcı seviyede Kararlılık ve iyi seviyesinin altında Sportmenlik (sadece yeni nesil oyuncularda)

3- Nötr Kişilikler
 • Neşeli (Jovial): iyi-mükemmel arası Baskıya Dayanıklılıkk ve en az ortalama Huy, ama ortalama-iç karartıcı seviyeleri arası Profesyonellik ve oldukça iyi seviyesinden düşük Sportmenlik
 • Kaygısız (Light Hearted): iyi-mükemmel arası Baskıya Dayanıklılık ve Sportmenlik ve en az ortalama derecede Huy, ama Profesyonellik iyi seviyesinin altında
 • Çok Sadık (Devoted / Very Loyal): mükemmel derecede Sadakat ama zayıf derecede Hırs
 • Sadık (Loyal): çok iyi derecede Sadakat ama zayıf derecede Hırs
 • Oldukça Sadık (Fairly Loyal): iyi-çok iyi arası Sadakat, ama oldukça iyi seviyesinin altında Hırs, Kararlılık ve Profesyonellik
 • Dürüst (Honest): mükemmel derecede Sportmenlik, ama oldukça zayıf-iç karartıcı arası Kararlılık
 • Sportmen (Sporting): çok iyi derecede sportmenlik ama oldukça zayıf-iç karartıcı arası Kararlılık
 • Oldukça Sportmen (Fairly Sporting): iyi-mükemmel arası Sportmenlik ama oldukça iyi seviyesinin altında Hırs, Kararlılık, Sadakat ve Profesyonellik
 • Sportmen Değil (Unsporting): iç karartıcı seviyede Sportmenlik, ama en az ortalama derecede Kararlılık özelliği (sadece yeni nesil oyuncularda)
 • Gerçekçi (Realist): çok zayıf Sportmenlik ama en az ortalama Kararlılık (sadece yeni nesil oyuncularda)
 • Dengeli (Balanced): oldukça iyi seviyesinden düşük Hırs, Kararlılık, Sadakat, Profesyonellik ve SportmenlikOyuncunun Medyaya Karşı Tutumu: Oyuncu aşağıdaki özelliklerin birden fazlasına sahip olabilir.
 • Uyuşmaz (Confrontational): iç karartıcı-zayıf dereceler arası Sportmenlik ve Huy
 • Cevap Vermekten Çekinen (Evasive): iyi-mükemmel arası Baskıya Dayanıklılık ve Profesyonellik, ama oldukça yüksek seviyesinin altında Tartışma
 • Sağduyulu (Level-Headed): en az ortalama Sadakat ve oldukça yüksek seviyesinin altında Tartışma. En az oldukça iyi seviyesinde Sportmenlik veya Profesyonellik. Huy özelliği çok zayıf olmayacak.
 • Medya Dostu (Media-Friendly): oldukça yüksek seviyesinin altında Tartışma
 • Açık Sözlü (Outspoken): yüksek-çok yüksek arası Tartışma
 • Ağzı Sıkı (Reserved): iyi-çok iyi arası Profesyonellik ve çok düşük-oldukça düşük seviyeleri arası Tartışma özelliği.
 • Ani Öfkelenen (Short-Tempered): çok zayıf-iç karartıcı arası Huy
 • Soğukkanlı (Unflappable): iyi-mükemmel arası Baskıya Dayanıklılık ve Huy
 • Değişken (Volatile): zayıf-çok zayıf dereceleri arası Huy

Yorumlar

 1. nadir çiftçi üç gol attı maçın birinde. adamı tebrik ettim iyi performans diye, bu iyi değil ama neyse dedi konuşma yüzünden morali bozuldu. adamı övüyoruz alınganlık yapıyo. hangi kişiliğe girer bu? :D

  YanıtlaSil
 2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 3. hahah :D bende de oluyo aynı olaylar :D bir de dikkatimi çekti menajer yaşımdan mıdır nedir oyuncular paso benle görüşmek istiyo ters cevap verirsem senden ogrenecek değilim bana patronluk taslama falan diyolar :D bu nedendir ?

  kariyerime amatör küme/lisanssız antrenör olarak başladım. şuanda kıtasal C var ve avrupa ligi + 3 şampiyonluk kazandım.. hala dinlemiyorlar :D

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Oyuncuların sık sık görüşmek istemesinin oyuncu kişilikleriyle de alakası olmasına rağmen en büyük etken kariyere başlarken menajerin için seçtiğin özelliklerden "level of discipline", türkçesi Disiplin Seviyesi gibi bir şey olmalı. Eğer bu özelliğe çok puan verdiysen oyuncular olmadık şeyler için kapını çalmaz :)) Benim bireysel tespitim, ne yaparsan yap oyuncular memnun olmuyor. O yüzden ne kadar az gelirlerse o kadar iyi :D. Uzun yıllar senin takımında olan oyuncular da çok başarı kazandıysan ne dersen tamam diyorlar, favori kişileri arasına girersen çok rahatlarsın.

   Sil
 4. slm kadro karakteri karışık yazıyor ve oyuncuların kararlılık özellikelerinde düşüklük oluyor. Bazı oyuncunun antreman raporunda, kadronun karakteristik özelliği son zamanlarda takıma olumsuz etkisi oldu. bu durumu nasıl düzeltebilirim.

  YanıtlaSil

Yorum Gönder